بهارنارنج

بهارنارنج

طبیعت: معتدل

تقویت قلب و اعصاب، آرام بخش، ضد تشنج، درمان بی خوابی عصبی، رفع افسردگی و اختلالات عصبی، درمان سکسکه، اشتهاآور، افزایش قوای جوانی و مصرف در شربت .