بومادران

بومادران

طبیعت: گرم

معالجه ضعف، درد و گرفتگی قلب، ضعف و خستگی اعصاب، کاهش دهنده فشار خون، تقویت حافظه،  اصلاح اختلالات عادت ماهیانه، معالجه بواسیر و بواسیر خونی، صرع و جنون های خفیف.