شربت نعنا

شربت نعنا

طبیعت: گرم

شربت نعنا  این شربت جهت رفع خستگی های روحی و جسمانی و همچنین دلپیچه مفید می باشد .حس خنکی و تازگی و رهایی از روزهای پر تنش را  با شربت نعنا  گلچگان زمانی زمانی تجربه کنید .