عرق بادرنجبویه

عرق بادرنجبویه

طبیعت: گرم

آرام بخش، نشاط آور، رفع افسردگی های روحی و تقویت حواس پنجگانه ، تقویت معده، مغز و حافظه، قلب و سیستم گردش خون، خواب آور،درمان صرع، میگرن، سر گیجه.