عرق شنبلیله

عرق شنبلیله

طبیعت: گرم

نیرو بخش، تقویت عمومی بدن، درمان دیابت ، ورم معده ، لک صورت افراد سفید پوست ،کاهنده کلسترول خون، بهبود زخم ها، ، سخت ادراری، رفع التهاب گلو، تقویت عملکرد لوزالمعده