عرق بوقناق

عرق بوقناق

طبیعت: معتدل

كاهش قند خون (بوسيله ي فعال كردن سلول هاي پانكراس و تحريك توليد انسولين از سلول ها كه موجب كاهش قند خون و درمان دارويي گردد)
ترشح آدرنالين را تنظيم مي كند و استرس و عصبانيت را از بين مي برد.