عرق پنیرک

عرق پنیرک

طبیعت: معتدل

رفع سرفه های مزمن، خلط آور، مقابله با زخم روده ، سوزش ادرار و ورم کلیه، درمان درد مثانه و درد طحال، انسداد کبد و پروستات.