عرق كاسني

عرق كاسني

طبیعت: طبیعة سرد

تقویت پوست و معده، تصفیه خون، درمان یرقان، کلسترول خون، التهاب کیسه صفرا، تب های نوبه ای، خون ادراری، عطش، ورم طحال و ورم مفاصل ، حرارت بدن، مفید برای بیماری های اعصاب، تقویت کننده قلب و کلیه و بینایی، مدر و ملین، اشتها آور و موثر در زیبایی پوست.