عرق كيالك

عرق كيالك

طبیعت: سرد

مقوی قلب، شل کننده عروق خونی ، تغذیه عضله قلب، تثبیت فشار خون، قابض و موثر در درمان اختلالات عصبی .
احتیاط : افرادی که تحت درمان فشار خون بالا و بیماری قلبی با دارو هستند باید در مصرف این عرق احتیاط نمایند .