عرق آويشن

عرق آويشن

طبیعت: گرم

تقویت کننده بدن، تسکین دهنده سرفه، آسم و سرماخوردگی، درمان سیاه سرفه،چاق کننده، قابض، رفع و جلوگیری از دل درد، سوء هاضمه،
احتیاط: در دوران بارداری از مصرف هر شکلی از آویشن پرهیز کنید