عرق سنبل الطیب

عرق سنبل الطیب

طبیعت: گرم

آرام بخش، خواب آور، ضد اسپاسم، درمان بی قراری و اضطراب، فشارهای عصبی. مقوی قلب، خلط آور، مدر، کاهنده فشار خون.
احتیاط: در حاملگی و شیردهی مصرف نشود. بیش از 2 یا 3 هفته بدون انقطاع این عرق را مصرف نکنید. زیرا مصرف مداوم یا مقادیر زیاد آن منجر به سر درد یا تپش قلب می شود.