عرق شوید

عرق شوید

طبیعت: گرم

کاهنده چربی و فشار خون، ضد نفخ ، مقوی معده ، ضد آسم، مدر، موثر در سوزش معده و ناراحتی های کبدی از جمله یرقان، تنظیم عادت ماهیانه، تقویت حافظه و محرک ترشح شیر مادر .