عرق كرفس

عرق كرفس

طبیعت: معتدل

ضد افسردگي . آرام بخش ، ضد سرطان ، ضد نفخ ،كاهنده فشار خون ، و كلسترول خون ، افزايش شير مادر ،رفع چربي كبد . مصرف يك ليوان به همراه چند قطره آبليمو به صورت مصرف روزانه يا يك روزدر ميان باعث كاهش وزن مي شود .
طريقه مصرف: قبل از هر غذا يك فنجان