برگ مورد

برگ مورد

طبیعت: سرد

تقویت کننده رویش مو، درمان التهاب مخاط بینی، قابض، ضد اسهال (استعمال خارجی جهت شستشوی موی سر نیز می توان استفاده نمود).