عرق مرزه

عرق مرزه

طبیعت: گرم

موثر برای دفع انگل، تقویت کودکان ضعیف، رفع نرمی استخوان، درمان نقرس، اسهال، دلپیچه، استفراغ، هضم کننده غذا، تنظیم عادت ماهیانه، خون ساز، تقویت قوای جنسی، تسکین آسم و ناراحتی های تنفسی.