آب نارنج

آب نارنج

طبیعت: سرد

آب نارنج سرشار از ویتامین ث است . سبب کاهش قند خون می شود و برای بیماران دیابتی توصیه میگردد . افرادیکه کم خونی دارند یا در معرض کمبود آهن هستند بهتر است همراه غذایشان آب نارنج مصرف نمایند .در هنگام گلودرد مصرف آن همراه با عسل اثرات مثبتی دارد.آب نارنج هراه با شکر صفرای زیادی از بدن خارج می کند .برای اعصاب ،دفع سنگ کلیه و مثانه و فشار خون موًثر است .