عرق كلپوره

عرق كلپوره

طبیعت: گرم

نیرو بخش، مقوی معده، اشتها آور، موثر در مداوای دیابت، دل درد و استفراغ، ضد تشنج و اختلالات عصبی، تسکین دهنده آسم و مفید برای نازایی.